Framställning nr 1080/2018, ingiven av A. M., italiensk medborgare, om en påstådd kränkning av grundläggande rättigheter på grund av en siciliansk regional lag  
Framställningsuppgifter  

1080/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1080/2018, ingiven av A. M., italiensk medborgare, om en påstådd kränkning av grundläggande rättigheter på grund av en siciliansk regional lag

Framställningsnummer: 1080/2018

Ämnesområden: Konstitutionella frågor,  Institutionella frågor,  Grundläggande rättigheter

Land: Italien

Framställaruppgifter  

Namn: A. M.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anser att lag nr 18 av den 12 oktober 2018 bör upphävas. Den antogs av de sicilianska regionala myndigheterna och kallas ”obligatorisk deklaration av medlemskap i frimurarloger och liknande för ledamöter i Siciliens regionala församling och regionråd samt för lokala handläggare”. Enligt framställaren måste även chefer för vissa departement vid den regionala regeringen uppfylla detta krav. Framställaren hävdar att den obligatoriska deklarationen av medlemskap i frimurarsällskap är en direkt kränkning av den italienska konstitutionen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet bestämmelserna om respekt för privatliv, tankefrihet, samvetsfrihet, yttrandefrihet, mötes - och föreningsfrihet och icke-diskriminering.