Framställning nr 1081/2018, ingiven av Marco Bava, italiensk medborgare, om krav på företagsregistrering i Italien  
Framställningsuppgifter  

1081/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1081/2018, ingiven av Marco Bava, italiensk medborgare, om krav på företagsregistrering i Italien

Framställningsnummer: 1081/2018

Ämnesområden: Konsumenternas rättigheter,  Ekonomiska och monetära frågor

Land: Italien

Föreningens namn: Socialwelfare

Framställaruppgifter  

Namn: Marco Bava

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren efterlyser antagandet av lagstiftning om obligatorisk registrering av kommanditbolag i Italien, och hävdar att detta skulle säkerställa mer insyn och lämpligt skydd för tredje parter.