Framställning nr 1081/2018, ingiven av Marco Bava, italiensk medborgare, om krav på företagsregistrering i Italien

0 Personer som gett stöd - Status: Avslutad
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1081/2018, ingiven av Marco Bava, italiensk medborgare, om krav på företagsregistrering i Italien

Framställningsnummer: 1081/2018

Ämnesområden: Ekonomiska och monetära frågor,  Konsumenternas rättigheter

Land: Italien

Föreningens namn: Socialwelfare

Framställaruppgifter

Namn: Marco Bava

 

Protokoll från utskottssammanträde

  • Inga
 

Sammanfattning av framställningen

Framställaren efterlyser antagandet av lagstiftning om obligatorisk registrering av kommanditbolag i Italien, och hävdar att detta skulle säkerställa mer insyn och lämpligt skydd för tredje parter.