Framställning nr 1082/2018, ingiven av A. F., italiensk medborgare, om förbättring av sjötransporten från ön Elba till Piombino  
Framställningsuppgifter  

1082/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1082/2018, ingiven av A. F., italiensk medborgare, om förbättring av sjötransporten från ön Elba till Piombino

Framställningsnummer: 1082/2018

Ämnesområden: Konkurrensfrågor,  Transportfrågor

Land: Italien

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren klagar över den offentliga sjötransporttjänsten mellan ön Elba och Piombino, som regionen Toscana nyligen tilldelade det privata företaget Moby Lines SpA. Det är den enda transportaktören under vintermånaderna (november–mars) och har således monopol på sträckan. Framställaren klagar över de ofta förekommande avbrotten och inställda turerna på grund av ”ogynnsamma väderförhållanden”, och erinrar om att den tidigare offentliga aktören sällan ställde in turer och detta enbart när väderförhållandena var extremt ogynnsamma. Framställaren vänder sig därför till Europaparlamentet för att begära bättre reglering av sjöförbindelsen mellan ön Elba och Piombino. Framställaren vill även att sträckan öppnas upp för andra aktörer, för att sätta stopp för den nuvarande monopolsituationen.