Framställning nr 1083/2018, ingiven av Aurelio Rosini, italiensk medborgare, om olika avgifter som tas ut för bilförsäkringar i olika delar av Italien  
Framställningsuppgifter  

1083/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1083/2018, ingiven av Aurelio Rosini, italiensk medborgare, om olika avgifter som tas ut för bilförsäkringar i olika delar av Italien

Framställningsnummer: 1083/2018

Ämnesområden: Konsumenternas rättigheter,  Transportfrågor

Land: Italien

Framställaruppgifter  

Namn: Aurelio Rosini

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren klagar över kostnaden för bilförsäkringar i Neapel. Enligt framställaren är premierna oproportionerligt dyra jämfört med andra städer, särskilt i norr. Framställaren föreslår en ny metod för att beräkna premierna, eftersom han anser att den nuvarande utgör en orättvis ekonomisk börda för försäkringstagarna.