Framställning nr 1083/2018, ingiven av Aurelio Rosini, italiensk medborgare, om olika avgifter som tas ut för bilförsäkringar i olika delar av Italien

0 Personer som gett stöd - Status: Avslutad
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1083/2018, ingiven av Aurelio Rosini, italiensk medborgare, om olika avgifter som tas ut för bilförsäkringar i olika delar av Italien

Framställningsnummer: 1083/2018

Ämnesområden: Transportfrågor,  Konsumenternas rättigheter

Land: Italien

Framställaruppgifter

Namn: Aurelio Rosini

 

Protokoll från utskottssammanträde

  • Inga
 

Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över kostnaden för bilförsäkringar i Neapel. Enligt framställaren är premierna oproportionerligt dyra jämfört med andra städer, särskilt i norr. Framställaren föreslår en ny metod för att beräkna premierna, eftersom han anser att den nuvarande utgör en orättvis ekonomisk börda för försäkringstagarna.