Framställning nr 1087/2018, ingiven av M.K., tysk medborgare, om förbud mot försäljning av bekämpningsmedlet klorpyrifos i EU

6 Personer som gett stöd - Status: Öppen för stöd
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1087/2018, ingiven av M.K., tysk medborgare, om förbud mot försäljning av bekämpningsmedlet klorpyrifos i EU

Framställningsnummer: 1087/2018

Ämnesområden: Miljöfrågor,  Jordbruksfrågor,  Hälsa,  Miljö – skydd och bevarande

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter

Namn: M. K.

 

Sammanfattning av framställningen

Framställaren efterlyser ett fullständigt förbud i hela EU mot försäljning av bekämpningsmedlet med det kemiska namnet klorpyrifos, i alla dess former och med alla varumärkesnamn. Framställaren anger att bekämpningsmedlet har förbjudits i Tyskland på grund av de betydande skadliga effekterna på människors hälsa och miljön. Framställaren hänvisar i synnerhet till hermafroditrelaterade medfödda deformationer (en påstådd biverkning) under en 50-årsperiod.