Framställning nr 1088/2018, ingiven Y. M., algerisk medborgare, om bestridande av ett beslut som fattats av de tyska myndigheterna om ett uppehållstillstånds giltighet  
Framställningsuppgifter  

1088/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1088/2018, ingiven Y. M., algerisk medborgare, om bestridande av ett beslut som fattats av de tyska myndigheterna om ett uppehållstillstånds giltighet

Framställningsnummer: 1088/2018

Ämnesområden: Invandringsfrågor,  Grundläggande rättigheter

Land: Tyskland

Framställaruppgifter  

Namn: Y. M.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren är algerisk medborgare och gift med en tysk medborgare. Han klagar över att de tyska myndigheterna beslagtog hans franska visum, som han använde för att resa in i Schengenområdet. Framställaren förklarar vidare att de tyska myndigheterna anser att det franska visumet inte utgör ett giltigt uppehållstillstånd och att framställaren i stället bör inneha ett familjevisum. Till följd av detta blev framställaren uppmanad att lämna landet och fick ett tillfälligt uppehållstillstånd, eftersom det för närvarande finns hinder för att faktiskt deportera honom till hans ursprungsland.