Framställning nr 1091/2018, ingiven av Galina Tosheva, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare 595 personer, om en begäran om att avveckla biomassaanläggningen i Trud, Bulgarien

0 Personer som gett stöd - Status: Öppen för stöd
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1091/2018, ingiven av Galina Tosheva, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare 595 personer, om en begäran om att avveckla biomassaanläggningen i Trud, Bulgarien

Framställningsnummer: 1091/2018

Ämnesområden: Miljö – avfall,  Miljö – föroreningar

Land: Bulgarien

Föreningens namn: Бъдеще за село Труд

Framställaruppgifter

Namn: Галина Тошева

 

Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över uppförandet av en biomassanläggning i närheten av ett bostadsområde vid Trud, Bulgarien. Det har hävdats att uppförandet av anläggningen inte överensstämmer med EU:s lagstiftning om hälsa och miljöskydd och orsakar buller, luftföroreningar och potentiella hälsorisker.