Framställning nr 1091/2018, ingiven av Galina Tosheva, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare 595 personer, om en begäran om att avveckla biomassaanläggningen i Trud, Bulgarien  
Framställningsuppgifter  

1091/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1091/2018, ingiven av Galina Tosheva, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare 595 personer, om en begäran om att avveckla biomassaanläggningen i Trud, Bulgarien

Framställningsnummer: 1091/2018

Ämnesområden: Miljö – föroreningar,  Miljö – avfall

Land: Bulgarien

Föreningens namn: Бъдеще за село Труд

Framställaruppgifter  

Namn: Галина Тошева

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren klagar över uppförandet av en biomassanläggning i närheten av ett bostadsområde vid Trud, Bulgarien. Det har hävdats att uppförandet av anläggningen inte överensstämmer med EU:s lagstiftning om hälsa och miljöskydd och orsakar buller, luftföroreningar och potentiella hälsorisker.