Framställning nr 1092/2018, ingiven av M. B., tysk medborgare, om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättning i Tyskland  
Framställningsuppgifter  

1092/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1092/2018, ingiven av M. B., tysk medborgare, om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättning i Tyskland

Framställningsnummer: 1092/2018

Ämnesområden: Frågor rörande funktionsnedsättning

Land: Tyskland

Framställaruppgifter  

Namn: M. B.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anser att skydd mot uppsägning för personer med funktionsnedsättning bör införas så snart de börjar arbeta eller efter tre månader. Provanställningsperioden bör likaså enbart vara tre månader lång. Dessutom bör alla företag, oberoende av antalet anställda, ha representation för personer med grav funktionsnedsättning.