Framställning nr 1093/2018, ingiven av M. L., tysk medborgare, om ändring av tillämpningsområdet för direktiv 96/71/EG för att omfatta digitala arbetsplatser

0 Personer som gett stöd - Status: Öppen för stöd
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1093/2018, ingiven av M. L., tysk medborgare, om ändring av tillämpningsområdet för direktiv 96/71/EG för att omfatta digitala arbetsplatser

Framställningsnummer: 1093/2018

Ämnesområden: Den inre marknaden,  Sysselsättningsfrågor

Land: Europeiska unionen,  Tyskland

Framställaruppgifter

Namn: M. L.

 

Sammanfattning av framställningen

Framställaren efterlyser en ändring av direktiv 96/71/EG för att reglera arbetsvillkoren för utländska arbetstagare som är verksamma inom tillhandahållandet av it-relaterade tjänster på EU:s territorium. Framställaren är bekymrad över att direktivet, om det inte utvidgas till att omfatta konceptet digitala arbetsplatser, inte kommer att kunna skydda EU:s arbetstagare när det gäller lön och arbetskostnader.