Framställning nr 1095/2018, ingiven av Mario Ginés Pérez Cervera, spansk medborgare, för ”Los Alcázares PSOE”, om missbruk av finansiering via integrerad territoriell investering för Mar Menor i Murcia  
Framställningsuppgifter  

1095/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1095/2018, ingiven av Mario Ginés Pérez Cervera, spansk medborgare, för ”Los Alcázares PSOE”, om missbruk av finansiering via integrerad territoriell investering för Mar Menor i Murcia

Framställningsnummer: 1095/2018

Ämnesområden: Bedrägeri och korruption

Land: Spanien

Föreningens namn: PSOE Los Alcázares

Framställaruppgifter  

Namn: Mario Ginés Pérez Cervera

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anger att finansiering som godkändes 2014 för förnyelse av Mar Menor inte har använts på korrekt sätt, med tanke på att den infrastruktur som anlagts, bland annat översvämningstanken i Los Alcázares som invigdes 2016 och kostade en miljon euro, inte fungerar korrekt på grund av konstruktionsfel och bristfälliga pumpar. Med andra ord har den EU-finansiering som tillhandahållits inte använts korrekt, eftersom det avsedda målet inte har uppnåtts.