Framställning nr 1095/2019, ingiven av C.M.R.C., spansk medborgare, om människorättskränkningar mot fredliga aktivister i Kuba  
Framställningsuppgifter  

1095/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1095/2019, ingiven av C.M.R.C., spansk medborgare, om människorättskränkningar mot fredliga aktivister i Kuba

Framställningsnummer: 1095/2019

Ämnesområden: Yttre förbindelser

Land: Kuba

Framställaruppgifter  

Namn: C. R.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren hävdar att fredliga människorättsaktivisters rättigheter upprepade gånger kränks i Kuba. Framställaren uppger att José Daniel Ferrer García (allmän samordnare för Kubas patriotiska union, UNPACU), som är medlem av oppositionen, med våld fördes bort från sitt hem den 1 oktober 2019. Han påpekar också att enligt en rapport från det kubanska övervakningsorganet för mänskliga rättigheter finns det för närvarande 119 politiska fångar, och att det i september 2019 gjordes omkring 481 godtyckliga gripanden av regeringsmotståndare som protesterade fredligt. Framställaren begär att artikel 85.2 i avtalet om en dialog mellan EU och Kuba ska tillämpas, och att försiktighetsåtgärder ska vidtas för att skydda integriteten och värdigheten för dem som riskerar att drabbas.