Framställning nr 1099/2018, ingiven av Józef Drzazgowski, polsk medborgare, och undertecknad av ytterligare 531 personer, om den ekologiska katastrof som orsakats av kolbrytning i dagbrott i östra Wielkopolska  
Framställningsuppgifter  

1099/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1099/2018, ingiven av Józef Drzazgowski, polsk medborgare, och undertecknad av ytterligare 531 personer, om den ekologiska katastrof som orsakats av kolbrytning i dagbrott i östra Wielkopolska

Framställningsnummer: 1099/2018

Ämnesområden: Miljöfrågor

Land: Polen

Framställaruppgifter  

Namn: Józef Drzazgowski

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren representerar boende i kommuner som gränsar till Wielkopolska och Kujawy, som i mer än tio år har varnat för det miljöhot som lignitbrytningen i regionen utgör. Ett klagomål om en felaktigt utförd miljökonsekvensbedömning lämnades till kommissionen 2008. Den polska regeringen har inte vidtagit några åtgärder efter uppmaningar om att iaktta miljölagstiftningen, t.ex. när det gäller sjön Gopło. Vid en av gruvorna bedrivs verksamheten utan giltiga vattentillstånd, och de aktiva gruvorna har en allt mer negativ inverkan på miljön. Hydrologiska förhållanden, vattenresurser och vattenkvaliteten försämras, samtidigt som flera skyddade områden (inom Natura 2000), värdefulla arter och livsmiljöer som skyddas av fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet hotas. Torka och tungmetallföroreningar är inte de enda konsekvenserna av denna omfattande lignitbrytning. Ingen hänsyn har tagits till lokalbefolkningens protester – lignitbrytning är fortsatt en prioritet för den polska regeringen, trots skada och förluster för invånare och miljö. De program för markanvändningsplanering som införts av centrala och lokala myndigheter minskar lokalsamhällenas roll och möjligheter att delta i beslutsfattandet om markanvändning och gruvdrift i regionen.