Framställning nr 1100/2018, ingiven av P. M. G., spansk medborgare, för plattformen för offren för iDental i Las Palmas och Valencia, om företaget iDentals kränkning av deras grundläggande rättigheter  
Framställningsuppgifter  

1100/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1100/2018, ingiven av P. M. G., spansk medborgare, för plattformen för offren för iDental i Las Palmas och Valencia, om företaget iDentals kränkning av deras grundläggande rättigheter

Framställningsnummer: 1100/2018

Ämnesområden: Hälsa,  Konsumenternas rättigheter

Land: Spanien

Föreningens namn: PLATAFORMA DE AFECTADOS POR IDENTAL (OFICIAL) GENERAL, LAS PALMAS Y VALENCIA

Framställaruppgifter  

Namn: P. M.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren anger att tusentals människor har lurats av företaget iDental och att de som en följd har drabbats av hälsoproblem. Detta har lett till att många krav och klagomål mot företaget har lämnats in hos konsumentföreningar och hälsomyndigheter i hela Spanien. Framställaren anser även att de myndigheter som bär ansvaret för att skydda allmänheten i Spanien inte har övervakat situationen ordentligt. Framställaren efterlyser därför en utredning av situationen när det gäller tandvård i Spanien, och påpekar att nationell lagstiftning om konsumentskydd och hälsa har överträtts.