Framställning nr 1123/2018, ingiven av P.F.N., spansk medborgare, för ”Coordinadora Antiencoro do Umia”, om nedmonteringen av dammen A Baxe i floden Umia i Galicien  
Framställningsuppgifter  

1123/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1123/2018, ingiven av P.F.N., spansk medborgare, för ”Coordinadora Antiencoro do Umia”, om nedmonteringen av dammen A Baxe i floden Umia i Galicien

Framställningsnummer: 1123/2018

Ämnesområden: Miljö – skydd och bevarande,  Miljö – vatten

Land: Spanien

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren begär att man ser till att de behöriga myndigheterna vidtar brådskande åtgärder för att nedmontera kraftverksdammen A Baxe så att floden Umia (Galicien) kan återhämta sig. Framställaren klagar över att uppförandet av dammen har orsakat betydande miljömässig skada på flodbädden och har haft negativa följder för människors och djurs hälsa.