Framställning nr 1126/2018, ingiven av J.U.N., brittisk medborgare, om ett direktiv om våld i hemmet  
Framställningsuppgifter  

1126/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1126/2018, ingiven av J.U.N., brittisk medborgare, om ett direktiv om våld i hemmet

Framställningsnummer: 1126/2018

Ämnesområden: Sociala frågor,  lika möjligheter och genus,  Grundläggande rättigheter

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren efterlyser antagandet av ett EU-direktiv om våld i hemmet som syftar till att skydda kvinnor och barn som faller offer för känslomässiga, fysiska eller sexuella övergrepp, särskilt medan de befinner sig utomlands i en annan medlemsstat. Framställaren betonar det alarmerande antalet offer som dödas eller misshandlas men som sällan anmäler brotten som begåtts mot dem, eftersom det saknas lämpliga och nödvändiga lagstadgade skyddsåtgärder.