Framställning nr 1135/2019, ingiven av Daniel Hirschbach, tysk medborgare, och undertecknad av ytterligare två personer, om en begäran om förbud mot användning utomhus i EU av insektdödare med ultraviolett ljus  
Framställningsuppgifter  

1135/2019

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1135/2019, ingiven av Daniel Hirschbach, tysk medborgare, och undertecknad av ytterligare två personer, om en begäran om förbud mot användning utomhus i EU av insektdödare med ultraviolett ljus

Framställningsnummer: 1135/2019

Ämnesområden: Miljö – skydd och bevarande,  Djurens välbefinnande,  Hälsa,  Stadsutvecklingsfrågor,  Miljöfrågor

Land: Europeiska unionen

Föreningens namn: Daniel Hirschbach, Margarita Hirschbach

Framställaruppgifter  

Namn: Daniel Hirschbach

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren vill att användning utomhus i EU av insektdödare med ultraviolett ljus ska förbjudas. Han anser att dessa anordningar dödar ett avsevärt antal insekter.