Framställning nr 1196/2018, ingiven av D.M., tysk medborgare, om mänsklig värdighet och EU-fördragens ogiltighet

0 Personer som gett stöd - Status: Avslutad
 

Framställningsuppgifter

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1196/2018, ingiven av D.M., tysk medborgare, om mänsklig värdighet och EU-fördragens ogiltighet

Framställningsnummer: 1196/2018

Ämnesområden: Grundläggande rättigheter,  Konstitutionella frågor

Land: Europeiska unionen

Framställaruppgifter

Namn: E. P.

 

Protokoll från utskottssammanträde

  • Inga
 

Sammanfattning av framställningen

Framställaren presenterar sina åsikter om EU:s grundläggande värden och deras laglighet. Framställaren anser att EU-fördragen kan liknas vid en stats konstitution. Tyskland har aldrig gett sitt konstitutionella medgivande till grundandet av EU. EU-fördragen är därför olagliga och EU har inget legitimitet.