Framställning nr 1199/2018, ingiven av C.J., tysk medborgare, om att skydda tyska ungdomar mot rasistiskt och antisemitiskt innehåll  
Framställningsuppgifter  

1199/2018

Sammanfattningens titel: Framställning nr 1199/2018, ingiven av C.J., tysk medborgare, om att skydda tyska ungdomar mot rasistiskt och antisemitiskt innehåll

Framställningsnummer: 1199/2018

Ämnesområden: Institutionella frågor,  Utbildningsfrågor

Land: Tyskland

Framställaruppgifter  

Namn: E. P.

Sammanfattning av framställningen  

Framställaren arbetar inom utbildningsväsendet och är oroad över förekomsten av rasistiskt, främlingsfientligt och antisemitiskt innehåll och hur detta riktas mot ungdomar. Hon är särskilt oroad över musikartister och grupper som förefaller fira eller glorifiera sådant innehåll, och tillhandahåller en lista över musiker och grupper som är verksamma i Tyskland och som hon anser bör bli föremål för påföljder. Framställaren anger att hon har vänt sig till lokala myndigheter i denna fråga utan resultat.