Hitta en framställning 

Framställningarna visas på portalen när de har antagits av framställningsutskottet. Mer information om behandlingen av framställningar hittar du under FAQ.

Valfritt EU-land
 

Sökresultat 7227 
resultat per sida 10 | 20 | 50 | 100  

Petition No 1156/2019 by Nico Semsrott (German) on renaming the European Parliament Plenary Room in Brussels and establishing the European Parliament’s single seat in Brussels  
Öppen för stöd 

The petitioner describes how the European Parliament in the fifties started up its activity in Strasbourg, using the building of the Council of Europe, but then later decided to have its own house in Brussels. However, travelling between Brussels and Strasbourg continued, as Member States agreed, and enshrined in the Treaties (Protocol No 6), that “The European ...

Framställning nr 1040/2019, ingiven av K.L.D., brittisk medborgare, för Rally 4 Our Rights Bretagne, och undertecknad av ytterligare 49 personer, om att skydda medborgarnas rättigheter i händelse av en avtalslös brexit  
Avslutad 

På vägnarna av de 3 miljoner EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och de 1,25 miljoner brittiska medborgare som bor i EU, uppmanar framställaren med kraft EUkommissionen att skydda de medborgerliga rättigheter som fastställs i utträdesavtalet, så att de säkras i händelse av en avtalslös brexit.

Framställning nr 1039/2019, ingiven av P. W., polsk medborgare, om påstått orättvist direktstöd till jordbrukare  
Öppen för stöd 

Framställaren yrkar på att nya strategier och kriterier för direktstöd till jordbrukare ska utarbetas och genomföras, och att man ska skrota alla kriterier och verktyg som tidigare använts för att beräkna dessa subventioner, inklusive den ”konvergensmekanism” som infördes 2013. Enligt framställaren bör arealersättningen fastställas på grundval av faktorer såsom ...

Framställning nr 1050/2019, ingiven av Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques, portugisisk medborgare, om inrättande av en särskild visering för tredjelandsmedborgare som är partner till EU-medborgare som bor utomlands  
Öppen för stöd 

Framställaren, som är EU-medborgare bosatt utanför EU, framhåller den administrativa börda som han, även efter 14 års äktenskap, upplever när han reser in i EU med sin hustru, på grund av att hon är tredjelandsmedborgare. Framställaren förklarar att hans hustru varje gång måste ansöka om Schengenvisering, som bara ger rätt att vistas i unionen under en begränsad ...

Framställning nr 1048/2019, ingiven av Guido Serra, italiensk medborgare, om känslomässiga stöddjur ombord på flygningar som utförs av EU-flygbolag  
Öppen för stöd 

Framställaren uppger att det i dagsläget inte finns något formellt erkännande av känslomässiga stöddjur i EU. Ofta accepteras dessa djur inte ombord på flygningar som utförs av EU-flygbolag. Samtidigt finns det regler för assistanshundar. I USA är situationen annorlunda – där accepteras känslomässiga stöddjur i kabinen, i enlighet med lagen om amerikaner med ...

Framställning nr 1047/2019, ingiven av A.F., brittisk medborgare, om att inte bevilja Förenade kungariket ytterligare förlängning bortom den 31 januari 2020 så att landet kan lämna Europeiska unionen  
Avslutad 

Framställaren begär att Förenade kungariket inte ska beviljas någon ytterligare förlängning efter den 31 januari 2020, eftersom detta enligt honom skulle strida mot rättsstatsprincipen, demokratin och god förvaltningssed. Framställaren anser att resultatet av folkomröstningen om brexit den 23 juni 2016 och domen av den 24 september 2019 från den brittiska högsta ...

Framställning nr 1046/2019, ingiven av José Ramón Carrillo Rodríguez, spansk medborgare, om dödandet av vilda getter på Teneriffa  
Öppen för stöd 

Framställaren klagar på att örådet på Teneriffa har gett ett företag i uppdrag att döda 1 000 vilda getter som strövar fritt i landsbygdsparkerna Anaga och Teno. Framställaren fruktar att detta kan leda till att skadeskjutna djur flyr upp i bergen och får utstå flera dagars lidande. Framställaren påpekar också att planen samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden ...

Framställning nr 1027/2019, ingiven av R.S., fransk medborgare, om mark som tillhör ett Natura 2000-område i en av Tavignano-flodens meandrar i Korsika, Frankrike  
Öppen för stöd 

I oktober 2019 fick företaget Oriente Environnement tillstånd att driva en deponianläggning för avfall och asbest i kommunen Giuncaggio, som ligger i en av Tavignano-flodens meandrar. Tavignano-floden, och särskilt den nedre floddalen, ingår i ett område som skyddas genom Natura 2000 enligt ett beslut från miljöministeriet av den 17 mars 2008. Framställaren vill ...

Framställning nr 1045/2019, ingiven av José Fidel Giménez Zardoya, spansk medborgare, om omvandling i Spanien av yrkeskategorin administrativ assistent till handläggare  
Öppen för stöd 

Framställaren menar att stödpersonal inom den offentliga förvaltningen i Spanien bör tillhöra samma kategori som handläggare, i överensstämmelse med vad han anser att EU har fastställt. Framställaren framhåller att det är ett fall av total enhetlighet där de två kategorierna har identiska funktioner, och att det därför inte kan få finnas någon skillnad i fråga ...

Framställning nr 1000/2019, ingiven av M.H., irländsk medborgare, om miljöproblem vid fabriken i Mungret i Limerick i Irland  
Öppen för stöd 

Framställaren meddelar att företaget Irish Cement i staden Limerick i Irland planerar att förbränna 90 000 ton industri- och gummiavfall vid sin fabrik i Mungret i Limerick. Framställaren meddelar också att företaget som driver fabriken har gjort sig skyldiga till många miljömässiga oegentligheter, varför hon anser att dess befintliga licens bör dras in tillfälligt ...

Framställning nr 1044/2019, ingiven av Christer Ekebom, finsk medborgare, om säsongsbaserade tidsomställningar i EU  
Avslutad 

Framställaren vill behålla den nuvarande växlingen mellan vinter- och sommartid.I norra Europa är det visserligen gott om dagsljus på sommaren, men han menar att en omställning till sommartid är bättre för alla, däribland utomhusaktiviteter och restauranger, eftersom kvällarna blir längre. Å andra sidan skulle permanent sommartid få negativa konsekvenser för ...

Framställning nr 1035/2019, ingiven av C.G.M., spansk medborgare, för Galgos sin Fronteras (en förening för räddning och adoption av greyhounds som främst använts för jakt) och FAPAM (federationen för föreningar för skydd och försvar av djur i regionen Madrid), om förbud mot att använda greyhounds i samband med jakt  
Öppen för stöd 

Framställaren efterlyser ett förbud mot jakt med greyhounds – en jaktform som enligt henne strider mot habitatdirektivet, eftersom det är den enda formen av jakt i Europa som innebär att hunden jagar ifatt sitt byte och dödar det. Denna jaktform är inte selektiv, och utrotningshotade djur eller starkt hotade arter kan komma dödas i Natura 2000-områden, i strid ...

Framställning nr 1013/2019, ingiven av W.T., tysk medborgare, för föreningen Bewegung Bewusster Friseure international e.V., om hälsosam och miljövänlig kosmetika  
Öppen för stöd 

Framställaren anser att tusentals kosmetiska produkter och hygienprodukter med kemiska/syntetiska ingredienser som kan vara skadliga för hälsan och/eller miljön delvis ligger bakom försämringen av världens livsmiljöer och förstörelsen av vatten, luft och mark, som har livsviktig betydelse. Han efterlyser en rättslig och finanspolitisk ram på EU-nivå som främjar ...