Search menu
 
 
 

Framställningarna laddas upp efter hand, efter det att framställningsutskottet antagit dem.

 
 
Sökresultat 764
resultat per sida 10 | 20 | 50 | 100
 
Framställning nr 1199/2018, ingiven av C.J., tysk medborgare, om att skydda tyska ungdomar mot rasistiskt och antisemitiskt innehåll
Framställaren arbetar inom utbildningsväsendet och är oroad över förekomsten av rasistiskt, främlingsfientligt och antisemitiskt innehåll och hur detta riktas mot ungdomar. Hon är särskilt oroad över musikartister och grupper som förefaller fira eller glorifiera sådant innehåll, och tillhandahåller en lista över musiker och grupper som är verksamma i Tyskland ...
4 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1196/2018, ingiven av D.M., tysk medborgare, om mänsklig värdighet och EU-fördragens ogiltighet
Framställaren presenterar sina åsikter om EU:s grundläggande värden och deras laglighet. Framställaren anser att EU-fördragen kan liknas vid en stats konstitution. Tyskland har aldrig gett sitt konstitutionella medgivande till grundandet av EU. EU-fördragen är därför olagliga och EU har inget legitimitet.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1195/2018, ingiven av E.R., österrikisk medborgare, och undertecknad av ytterligare fem personer, om ett EU-omfattande kilometerbaserat tullsystem
Framställaren vänder sig mot det enhetliga, EU-omfattande tullsystemet för bilar och lastbilar som planeras av kommissionen, där förarna skulle betala avgifter baserade på det antal kilometer de kört. De extra kostnaderna för österrikiska förare skulle uppgå till miljarder euro. Fördelarna med den nuvarande österrikiska modellen för motorvägstullar i form av ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1191/2018, ingiven av H.G., iransk medborgare, om frigivning av en fängslad person i Iran
Framställaren uppmanar Europaparlamentet att stödja försöken att få till stånd en frigivning av en person som är bosatt i EU, som enligt framställaren har fängslats på felaktiga grunder i Iran. Framställaren anger att förhållandena i fängelset är mycket svåra och har påverkat den fängslade personens hälsa mycket negativt.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1178/2018, ingiven av E.S., tysk medborgare, om den påstått okonstitutionella karaktären hos Europeiska centralbanken och EU:s ekonomiska och monetära politik
Framställaren anser att tyska medborgare förfördelas i samband med Europeiska centralbankens verksamhet och EU:s ekonomiska och monetära politik. Framställaren anser att införandet av den gemensamma valutan har lett till omfattande ekonomiska och monetära förluster för Tyskland, att dessa är okonstitutionella enligt tysk lag och att det är troligt att krig kommer ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1168/2018, ingiven av A.H., tysk medborgare, om obligatorisk märkning av piller
Framställaren hävdar att den obligatoriska märkningen av piller inte bör begränsas till deras förpackningar, och påpekar att de, när de tagits ut, t.ex. på sjukhus och vårdhem, inte längre går att identifiera tydligt vilket medför en risk för misstag. Han söker därför en lösning på EU-nivå.
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1144/2018, ingiven av H.M, rumänsk medborgare, om en personlig rättstvist om immateriell äganderätt i Rumänien
Framställaren är missnöjd med resultaten av en inhemsk rättstvist rörande hans immateriella äganderätt och kompensation som han är berättigad till som upphovsman till en registrerad uppfinning. Framställaren hävdar att de rumänska domstolarna på ett felaktigt sätt tillämpat direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och även ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1143/2018, ingiven av S.V.C., spansk medborgare, för ”Associacion Victimes Franquisme”, om straffrihet för brott som begåtts under Francos diktatur i Spanien
Framställaren uppger att offren för brott som begåtts under Francos diktatur och deras familjer nekas rätten till ett effektivt rättsmedel av regeringen och rättsliga myndigheter i Spanien. Framställaren påstår att medlemsstaterna måste samarbeta med nationella eller internationella domstolsundersökningar som försöker klargöra ansvaret för brotten mot de mänskliga ...
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1159/2018, ingiven av Sergiu Gheorghe, rumänsk medborgare, om nyliga ändringar av de italienska trafikföreskrifterna vad gäller användningen av utlandsregistrerade fordon
Framställaren klagar över de senaste ändringarna av de italienska trafikföreskrifterna vad gäller användningen av utlandsregistrerade fordon. Enligt framställaren är dessa ändringar, som trädde i kraft i december 2018, diskriminerande och strider mot den fria rörligheten för varor och personer. Framställaren anser att de nya italienska bestämmelserna om registreringsskyltar ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1190/2018, ingiven av Gregoire Servet, fransk medborgare, om skatt på import av elcyklar från Kina
Framställaren driver ett mindre företag som importerar elcyklar från Kina för försäljning i Frankrike. Han framför klagomål mot kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1795 av den 20 november 2018 om fastställande av förfarandet och kriterier för tillämpningen av bedömningen av ekonomisk jämvikt i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets ...
3 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1167/2018, ingiven av Demitrios Paicopolos, grekisk medborgare, om marknadsföring av Huaweiprodukter i Grekland och EU, och om en översyn av all telekommunikationsutrustning i EU för att tillhandahålla säkerhet och att eliminera alla spionnätverk
Framställaren förnekar påståenden om att Huawei är inblandat i spioneri för Kina men riskerar att bli förbjudet av EU-stater på grund av säkerhetsproblem, utan att det finns några som helst bevis för att bevisa sådana påståenden. Därför uppmanar han EU
0 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1158/2018, ingiven av Romeo Gaidarof, bulgarisk medborgare, om att upprätta en onlinedatabas för att spåra körsträckan för alla fordon
Framställningen avser en onlinedatabas för att spåra körsträckan för alla fordon. Framställaren föreslår att man upprättar en sådan databas där alla kan spåra fordonets VIN och resultaten från den senaste årliga besiktningen.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1169/2018, ingiven av Jörg Warneke, tysk medborgare, om reformen av Europeiska unionens vallag
Framställaren anser att EU:s vallag och valförfaranden bör reformeras, i första hand för att säkra en större synlighet för de europeiska politiska partierna och införandet av ”implicita” transnationella listor. Framställaren föreslår en rad idéer för konkreta reformförslag som ska införas i god tid före valet 2024.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1166/2018, ingiven av Andreas Kotoulas, grekisk medborgare, om föroreningar i Nafplio (Grekland)
Framställaren hävdar att rätten till ren och säker luft samt oförorenad mark för över 50 000 personer som bor i storområdet Nafplio systematiskt kränks av två fabriker som bearbetar färska olivkärnor och bedriver verksamhet i ett påstått skyddat område. Framställaren har redan klagat till de lokala myndigheterna, miljöministern och den grekiska ombudsmannen, ...
1 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1165/2018, ingiven av M.C., grekisk medborgare, om den bristande efterlevnaden av lagen om rökförbud i Grekland
Framställaren fördömer underlåtenheten att upprätthålla lagen om rökförbud i Trikala, Grekland. Han påstår att rökning sker på många ställen i Trikalaprovinsen, t.ex. i kafeterior, barer och affärer. Han påstår att de offentliga myndigheterna är likgiltiga för den bristande efterlevnaden av lagen och att en sådan försummelse utgör ett allvarligt hot mot medborgarnas ...
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1157/2018, ingiven av A.L., lettisk medborgare, om ett fall av påstådd överträdelse av dataskyddsförordningen av de lettiska myndigheterna
Framställaren hävdar att det lettiska riksarkivet har offentliggjort hans och hans familjs personuppgifter, i strid med dataskyddsförordningen. Framställaren hävdar att han som ett resultat av detta har börjat få dödshot och är tvungen att avstå från sitt lettiska medborgarskap och byta yrke. Framställaren söker ekonomisk ersättning för sina problem.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1155/2018, ingiven av J.R., polsk medborgare, om avsaknaden av kontroller av fordonsutsläpp i Polen
Framställaren uttrycker oro över avsaknaden av kontroller av fordonsutsläpp i Polen, vilket i praktiken gör EU-lagstiftningen tandlös. Enligt polska tv-rapporter är katalysatorer inte monterade i många fordon eller tas bort på bilverkstäder.
2 Personer som gett stöd - Status:  Öppen för stöd
 
Framställning nr 1156/2018, ingiven av Marco Bava, italiensk medborgare, om förbud mot försäljning av sandblästrade eller blekta jeans i EU
Framställaren hävdar att produktionen av sandblästrade eller blekta jeans är potentiellt skadlig för de arbetstagare som deltar i den industriella processen. Dessa processer är inte tillåtna i EU, och därför flyttar industrin produktionen till tredjeländer. Framställaren föreslår ett förbud mot försäljning av dessa jeans i EU.
0 Personer som gett stöd - Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1163/2018, ingiven av S.F., tysk medborgare, om beräkning av ränta på ränta i europeiska banker
Framställaren anger att hon som en följd av tillämpningen av olaglig ränta på ränta i europeiska banker för närvarande är inblandad i en rättstvist med sin egen bank och kräver därför att denna praxis avslutas. Hon söker också hjälp med sin rättstvist.
Status:  Avslutad
 
Framställning nr 1162/2018, ingiven av M.B., tysk medborgare, om roamingavgifter med vissa paket
Framställaren anger att roamingavgifter – med vissa betalningspaket för mobiltelefoner, t.ex. ”Vodafonepasset” – är baserade på datamängder.
Status:  Avslutad
 
 
Nästa sida
 
Tools
Share
  • URL