Hitta en framställning 

Framställningarna laddas upp efter hand, efter det att framställningsutskottet antagit dem.

Valfritt EU-land
 

Sökresultat 784 
resultat per sida 10 | 20 | 50 | 100  

Framställning nr 1211/2018, ingiven av R.C. och M.R., italienska medborgare, för föreningen för italienska tjänstemän vid Europeiska patentverket, och undertecknad av ytterligare 26 personer, om överföring av pensionsavgifter som betalats i Italien till Eurocontrol och Europeiska patentverket  
Öppen för stöd 

Framställarna inger en gruppframställning om skydd av sina kunders pensionsrättigheter, dvs. 26 internationella tjänstemän som för närvarande arbetar för Eurocontrol och Europeiska patentverket. De är alla italienska medborgare som arbetade i Italien och i EU innan de började arbeta vid dessa internationella organisationer. Eftersom det inte finns någon överenskommelse ...

Framställning nr 1209/2018, ingiven av L. D., tysk medborgare, om en dataskyddsrelaterad tvist med hans arbetsgivare  
Avslutad 

För mer än tre år sedan bad framställaren sin arbetsgivare om information om överlämnandet av hans personuppgifter till tredje parter. Efter flera misslyckade försök överlämnade framställaren ärendet till sitt interna personuppgiftsombud och till den regionala datatillsynsmannen, som i sin tur kontaktade hans arbetsgivare. Ansträngningarna att få den information ...

Framställning nr 1207/2018, ingiven av M-M-M. C., italiensk medborgare, om situationen för lärare med ett ITP-examensbevis (Insegnante Tecnico Pratico – teknisk lärare) i Italien  
Öppen för stöd 

Framställaren klagar över den orättvisa uteslutningen av lärare med ett ITP-examensbevis (tekniskt) från gruppen med utexaminerade från andra klass för treårsperioden 2017–2020. Hon har ett ITP-examensbevis som ger henne rätt att undervisa klasser inom B011 (jordbruksvetenskapliga laboratoriet) och B017 (jordbruksmekanik). Framställaren anser att hon är utsatt ...

Framställning nr 1199/2018, ingiven av C.J., tysk medborgare, om att skydda tyska ungdomar mot rasistiskt och antisemitiskt innehåll  
Öppen för stöd 

Framställaren arbetar inom utbildningsväsendet och är oroad över förekomsten av rasistiskt, främlingsfientligt och antisemitiskt innehåll och hur detta riktas mot ungdomar. Hon är särskilt oroad över musikartister och grupper som förefaller fira eller glorifiera sådant innehåll, och tillhandahåller en lista över musiker och grupper som är verksamma i Tyskland ...